ηλεκτρονική τιμολόγηση - e-invoice
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Η λειτουργία της υπηρεσίας είναι εξαιρετικά απλή, διασφαλίζοντας την απαιτούμενη ακεραιότητα, αυθεντικότητα και αναγνωσιμότητα των εκδιδόμενων τιμολογίων. Πιο συγκεκριμένα, τα παραστατικά σας, μετά την έκδοση τους, θα αποστέλλονται στην υπηρεσία e-invoicing και μέσω αυτής θα ειδοποιηθείτε μέσω email για την παραλαβή τους, ενώ παράλληλα, αρχειοθετούνται αυτόματα στο cloud. Με τον τρόπο αυτό, έχετε πρόσβαση από παντού και με οποιοδήποτε μέσο στην υπηρεσία για τα τιμολόγια που έχετε λάβει, ενώ η επιχείρηση σας έχει συνεχή, real-time ενημέρωση αναφορικά με την κατάσταση των τιμολογίων που εκδίδονται.